close

 • Credincios Patriei mele, Republicii Polone

   

 • SECŢII

 •  

  S e c r e t a r i a t  -  P r o t o c o l

  011 821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 23, Sector 1
  tel.: (00 40-21) 308 22 02, 308 22 10
  fax: (00 40-21) 230 78 32

  email: bukareszt.wpe@msz.gov.pl

   

  S e c ţ i a   P o l i t i c ă - E c o n o m i c ă  

  011 821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 23, Sector 1
  tel.: (00 40-21) 308 22 14, 308 22 35 (secretariat)                        

  tel.: (00 40 -21) 308 22 15 (ataşat de presă), e-mail: bukareszt.wpe@msz.gov.pl
  tel./fax: (00 40-21) 230 78 32

  e-mail: bukareszt.wpe@msz.gov.pl

  tel. (00 40-21) 30 82 210 (centrala); 30-82 283 (secretariat)
  Seful sectiei -  230 77 14 lub 30 82 282
  fax: (00 40-21) 30 82 251, 

  Misiunea de bază a Secţiei Politice este stimularea şi întărirea dialogului politic dintre
  Polonia şi România, atât la nivelul autorităţilor de rang superior, cât şi la nivelul
  resorturilor, al experţilor, precum şi al autorităţilor şi mediilor locale.
  Activităţile Secţiei Politice servesc de asemenea la sprijinirea desfăşurării dialogului
  politic bilateral, la luarea deciziilor comune polono-române şi la îndeplinirea obligaţiilor
  la nivel social precum şi stimularea tuturor tipurilor de contacte dintre cetăţenii ambelor ţări.

  Reorganizarea Sectiilor Economice si Comerciale din cadrul Ambasadelor Republicii Polone 
  In urma Acordului intre Ministerul Economiei si Ministerul Afacerilor Externe din Polonia,
  referitor la infiintarea diplomatiei economice semnat in data de 2 februarie 2006, incepand
  cu 1 mai 2006, Sectia Economico-Comerciala din cadrul Ambasadei R. Polone la Bucuresti
  a fost transformata in:
  - Sectia de Promovare a Comertului si a Investitiior a Ambasadei R. Polone, care din punct de
  vedere al competentelor, financiar si administrativ este subordonata Ministerului Economiei. 
  - Sectia Economica, care este parte integranta a Ambasadei R. Polone si realizeaza obiectivele
  stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. 


  B i r o u l   A t a ş a t u l u i   A p ă r ă r i i   a l   P o l o n i e i  

  011 821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 23, Sector 1
  tel.: (00 40-21) 308 22 38, 308 22 00
  tel./fax: (00 40-21) 230 24 52

  e-mail: da.bucharest@mon.gov.pl

   

  S e c ţ i a   d e   P r o m o v a r e   a   C o m e r ţ u l u i   ş i   a  I n v e s t i ţ i i l o r

  Bucureşti, Str. Atena 10, sector 1
  Tel.: (00 40-21) 31 00 470, (00 40-21) 31 00 480
  Fax: (00 40-21) 31 00 490
  tel. mob. (00 40) 740 080 698
  e-mail: bucharest@trade.gov.pl

  www.bukareszt.trade.gov.pl
  www.polonia.ro

  Principalele sarcini ale Sectiei de Promovare a Comertului si a Investitiilor
  1. Promovare economica, in principal promovarea exportului polonez:
  - cooperarea la organizarea targurilor si expozitiilor, misiunilor comerciale, seminariilor,
  - prezentarea de informatii comerciale,
  - transmiterea de informatii pe pagina de internet a Ministerului Economiei - Portal de
  Promovare a Exportului (oferte, licitatii)
  2. Promovarea investiilor straine
  - promovarea activa a Poloniei, ca locatie pentru investitiile directe
  - organizarea de seminarii, prelectii, prezentarea de informatii referitoare la conditiile de
  realizare a investitiilor in colaborare cu Agentia Poloneza de Informare si Investitii Straine
  si cu Agentia Romana de investitii Straine.
  3. Promovarea turismului
  -
  desfasurarea de activitati in scopul promovarii Poloniei ca locatie pentru organizarea de
  conferinte si congrese
  internationale, in colaborare cu Organizatia Poloneza de Turism,
  - sprijin in organizarea misiunilor economice de turism, ateliere, actiuni de promovare,
  conferinte de presa, seminarii, expozitii si targuri.

   

  I n s t i t u t u l   P o l o n e z

  011 433 Bucureşti, Str. Popa Savu nr. 28, Sector 1
  tel.: (00 40-21) 224 45 56
  fax: (00 40-21) 224 56 93
  mailto: Bukareszt@instytutpolski.org
  www.culturapoloneza.ro

   

  S e c ţ i a   C o n s u l a r ă

  011 821 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 23, Sector 1
  tel.: (00 40-21) 308 22 46, 308 22 00
  fax: (00 40-21) 308 22 03

  e-mail: bukareszt.wk@msz.gov.pl


  S e c ţ i a  Administrativ-financiara

   (Contabil Sef)

  011 821 Bucureşti Aleea Alexandru nr. 23, Sector 1
  tel.: (00 40-21) 308 22 00, 308 22 29, 308 22 33
  fax: (00 40-21) 230 78 32, 230 93 62
  email: justyna.listwan@msz.gov.pl

  Print Print Share: